מקרר דגים דלת אחת תוצרת MERCATUS-X3-600ST

אקסטרה סוכנות דיגיטל