מיקסר 40 ליטר תוצרת VFM40 RWC

אקסטרה סוכנות דיגיטל