מיקסר 30 ליטר תוצרת VFM30 RWC

אקסטרה סוכנות דיגיטל